EU:n Whistleblowing-direktiivin mukainen Ilmiantokanavamme on avattu!

Ilmiantokanavan tarkoitus on osaltaan

  • Mahdollistaa luottamuksellisen, ilmoittajan halutessa täysin nimettömänä tehdyn ilmoittamisen, väärinkäytöksiin ja muuhun epäeettiseen toimintaan liittyvistä havainnoista
  • Estää väärinkäytöksiä ja muuta arvojen ja eettisten periaatteiden vastaista toimintaa tai havaita ne varhaisessa vaiheessa
  • Edistää vahvaa organisaatiokulttuuria ja sitoutumista läpinäkyvyyteen
  • Olla helppo ja luottamuksellinen tapa henkilöstöllemme ja muille sidosryhmillemme nostaa ongelmia johtomme tietoisuuteen

Ilmoituksen voit tehdä: https://urly.fi/29KP

Ilmoituksen, myös nimettömänä tehdyn, käsittelyn etenemistä pystyy ilmoittaja seuraamaan ilmoitusvaiheessa saamallaan salasanalla: https://urly.fi/29KW