Betonirakentamista Soukassa

Yläkartanontien keski- ja itäosa, Soukantie ja Soukanraitti

Uusi silta rakenteilla.

Espoon Soukassa rakennetaan parhaillaan Länsimetron jatketta, jonka johdosta TerraWise Oy uudistaa vanhaa Soukan keskusta-aluetta. Keskusta-alueella peruskorjataan kaksi vanhaa siltaa sekä rakennetaan yksi uusi silta. Alueelle rakennetaan myös 10 kpl betonisia tukimuureja, joista osa on puhdasvalupintaisia ja osa kuvioituja. Tukimuurit ovat korkeudeltaan 3–4 metrin korkuisia, joista osa ankkuroidaan kallioon.

Urakka käynnistyi kesäkuussa 2021 ja sen on määrä valmistua kuluvan vuoden 2022 marraskuussa. Urakka työllistää TerraWisen omia työntekijöitä sekä aliurakoitsijoita. Urakka on Espoon Kaupungin tilaama ja on arvoltaan noin 6 miljoonaa.

tukimuurit

Tukimuurien rakennuspaikka.

Entisöitävä silta.

Koska urakka toteutetaan keskusta-alueella, on liikenteen toimivuus urakka-alueella tärkeää ottaa huomioon. Liikennejärjestelyt on toteutettu yleisen liikenteen, eli kevyt – sekä ajoneuvoliikenteen, ehdoilla mahdollisimman pienen haitan periaatteella. Ajoneuvoliikenne kulkee pääsääntöisesti kahdella kaistalla, mutta myös väliaikaisia liikennevaloja tullaan käyttämään urakka-alueella. Erityistä huomiota kevyen liikenteen ohjaukseen tuovat alueen lähistöllä olevat koulut, päiväkodit, hoivakodit sekä terveyskeskus.

Muita huomioon otettavia seikkoja luo urakan toteutus kaupunkiympäristössä, jossa osa uusista betonirakenteista liitetään vanhoihin rakenteisiin. Myös yhteistyön huomioonottaminen on tärkeää urakassa, esimerkiksi betonirakenteiden toteuttaminen vaatii aktiivista yhteistyötä tilaajan ja suunnittelijoiden kanssa, ja betonirakenteisiin liittyvät louhinnat on yhteensovitettu Länsimetron rakentamisen kanssa.

Tukimuurien rakentamiseen liittyvä louhintatyö käynnissä.

Urakka Soukassa on edennyt aikataulussa hyvin, ja yhteistyö osapuolten kesken on ollut sujuvaa. Vaikka urakka on vielä kesken, voi harjaantunein silmin jo kuvitella yleisilmeen parannuksen sekä kulkureittien turvallisuuden parantumisen Soukan keskusta-alueella.