EU:n Whistleblowing -direktiivin mukainen Ilmiantokanavamme on avattu

Ilmiantokanavan tarkoitus on osaltaan

  • Mahdollistaa luottamuksellisen, ilmoittajan halutessa täysin nimettömänä tehdyn ilmoittamisen, väärinkäytöksiin ja muuhun epäeettiseen toimintaan liittyvistä havainnoista

  • Estää väärinkäytöksiä ja muuta arvojen ja eettisten periaatteiden vastaista toimintaa tai havaita ne varhaisessa vaiheessa

  • Edistää vahvaa organisaatiokulttuuria ja sitoutumista läpinäkyvyyteen

  • Olla helppo ja luottamuksellinen tapa henkilöstömme ja muille sidosryhmillemme nostaa ongelmia johtomme tietoisuuteen

pilli


Ilmoituksen voit tehdä osoitteessa: https://urly.fi/29KP

Ilmoituksen, myös nimettömänä tehdyn, käsittelyn etenemistä ilmoittaja pystyy seuraamaan ilmoitusvaiheessa saamallaan salasanalla osoitteessa: https://urly.fi/29KW