Finnoon keskusalueen pilaantuneen maaperän kunnostus

Tilaaja: Espoon kaupunki

Valmistumisvuosi: 5/2022

Urakan kesto: 16 kk

Finnoon urakassa kunnostettiin Finnoon tulevan keskusalueen maaperä. Alueella ennen keskusaluetta sijainnut jäteveden lammikkopuhdistamo ja aluetta oli täytetty erilaisilla jätelietteillä, kromisakalla sekä sekalaisilla maa- ja kiviaineksilla. Kunnostusalueen laajuus oli n.3,5 hehtaaria ja kaivuumassojen kokonaismäärä n. 120 000 m3ktr. Alueella oli osin kloroformipilaantuneita maita ja vettä, jonka puhdistus vaati aktiivihiilisuodatuksen.

Urakka valmistui vuonna 2022 toukokuussa.

Yhteistyö TerraWisen kanssa on sujunut hyvin ja moitteettomasti.

Myös TerraWisen työntekijöiden kanssa tehtävien hoitaminen on sujunut hyvin ja luontevasti, kiitokset siitä teille!

Markus Juusola, Hankepäällikkö, Espoo