Kilpilahden voimalaitos, Kilpilahti, Porvoo

Tilaaja: Tecnicas Reunidas, S.A.
Ajankohta: 2016-2017
Kesto: 12kk

Kilpilahden öljynjalostamoalueelle rakennettavan uuden lämpö- ja sähkövoimalan esirakennustyöt, 50 000 m3 louhintaa, 45 000 m3 maankaivu, 19 000 m3 massanvaihto, 18 000 m3 rakennekerroksia, 100 000 tn murskausta, kallion lujitus ja verkotustyöt.