Koivukylänväylän kevyen liikenteen väylä, Vantaa

Tilaaja: Vantaan kaupunki

Valmistumisajankohta: 7/2021

Koivukylänväylän urakassa rakennettiin kevyen liikenteen väylä, n.1400 metriä, maaleikkaus 11000 m3ktr, rakennekerrokset 13000 m3rtr, vaahtolasikevennys 3000 m3rtr, asfaltointi 16000 m2tr, betonikiveys 370 m2tr, luonnonkiviverhous 620 m2tr, betoninen reunatuki 580 mtr, pilaristabilointi 13000 mtr, kallion irrotus 500 m3ktr.

Urakkaan kuului seuraavat osa-alueet:

  • Pohjavedensuojaus: Bentoniittimatto + HDPE-kalvo 1100 m2tr
  • Vesihuolto ja kuivatus: Betoninen hulevesiviemäri 530 mtr, muovinen hulevesiviemäri 340 mtr, vesijohto 385 mtr, painejätevesiviemäri 385 mtr, salaojat 1150 mtr, rummut 120 mtr
  • Vihertyöt: Kasvualustat 1000 m3rtr, niityt 2300 m2tr, puistopuut 42 kpl, pensaat 230 kpl
  • Jälkijännitetty jatkuvapalkkinen teräsbetonisilta, vesistösilta: perustus RR500 + RD800 paalut, vesistön ylittävä työsilta, raudoitustyö 36000 kg, sillan päällysrakenteen betonointi 283 m3rtr, kannen kumibitumikermieristys ja epoksihartsitiivistys
  • Tukimuuri yht. 160 mtr: raudoitustyö 22000 kg, betonointi
  • Paalulaatat: teräsputkipaalu RR170/19 1500mtr, betonointityö 236m3rtr, raudoitus 33000 kg, betonointi 230 m3rtr
  • Valaistus- ja sähkötekniset rakenteet: kaapeliputkitus 15000 mtr, 93 valaisinpylvästä