Maa- ja pohjarakennustyöt

Liiketilojen sekä mittavien asuinrakennusten maa- ja pohjarakennustyöt

Toteutamme rakennuskaivantojen työt tilaajan suunnitelmiin perustuen sekä tarvittaessa vaihtoehtoisin ratkaisuin omaa ammattitaitomme sekä kokemuksemme hyödyntäen.

Yhteistyössä saamme aikaiseksi laadukkaan ja kokonaistaloudellisen lopputuloksen. Urakkarajaksi voimme sopia perustusten yläpinnan, jolloin rakentamista on helppo jatkaa eteenpäin. Teemme kaivujen ja täyttöjen ohella myös tarvittavat tuennat, louhinnat ja paalutukset.

Palveluvalikoima

  • Maankaivuut ja louhinnat

  • Alapohjatäytöt ja pihan rakennekerrokset

  • Viemärilinjat ja salaojat
  • Perustusten vahvistukset
  • Perustusrakenteet