Merenalaista louhintaa Sompasaaressa

TerraWise Oy suoritti merenalaisen louhintaurakan Helsingin Sompasaaressa marraskuun 2021 ja helmikuun 2022 välillä. Urakan tilaajina toimivat Kuljetus ja maanrakennus P. Salonen Oy, jolle TerraWise Oy toteutti n. 200 m vanhan sataman laiturin betonirakenteiden purkua räjäyttämällä sekä Destia Oy, jolle TerraWise Oy toteutti n. 1100 m2 merenalaista syvennyslouhintaa, sekä kunnallisteknistä louhintaa n.1360 m2/m3. Työntekijöitä urakassa oli keskimäärin 3 henkeä sekä työnjohto.

Vettä louhittavalla alueella oli jopa n. 4 metriä, ja louhinta toteutettiin 7 metriä merenpinnan tason alapuolelle, joten poraus kohteessa jouduttiin suunnittelemaan kaivinkoneen 3D mallinnuksen avulla. Näin oli mahdollista nähdä, minkä muotoisesta kalliosta oli kyse ja työ pystyttiin suunnittelemaan siten, että louhinta saatiin suoritettua turvallisesti ja kentän porattava ruutu pysyi vakiona. Näin etummainen porattava rivi ei tullut liian lähelle tai kauas kallion reunasta. Tällä pystyttiin varmistamaan, ettei pohjalle jää kynsiä, jotka olisi ollut haastavia louhia jälkeenpäin.

Käytännössä louhinnan suorittamiseksi merenpohjaan porattiin suojaputket, joiden läpi porattiin panostettavat reiät. Suojaputkia käyttämällä panostettavien reikien suut saatiin ”nostettua” merenpinnan yläpuolelle, jolloin panostaminen pystyttiin toteuttamaan nostokorista käsin sekä kahluuvarusteita hyödyntäen, lauttaa kohteessa ei käytetty.

Merenalainen louhinta käynnissä

Kuva: Panostaminen tapahtuu nostokorista käsin.

Työmaa oli työnjohtaja Sami Thilin mielestä kohtalaisen iso sekä haastava merenalaiseksi kohteeksi. Kohteessa tehtiin suuri määrä betonirakenteiden purkua räjäyttämällä sekä kohtalaisen iso määrä merenalaista louhintaa.

Kyseisessä urakassa tuli ottaa monia asioita huomioon urakan luonteen takia, kuten esimerkiksi ympäristö, ettei mereen päässyt leviämään mitään sinne kuulumatonta jätettä. Myös veden määrä räjäytettävän kentän päällä oli tärkeää ottaa huomioon, niin että räjäytyksessä käytettävien räjäytysmattojen käytön laajuus pystyttiin arvioimaan oikein. Räjäytyksessä käytettävien mattojen ”yhteen niputus” oli tärkeä asia huomioida, koska meren pohja laski kentän edustalla jopa n. 20 m syvyyteen.