Niittysaarentie 5A, Espoo

Tilaaja: Rakennus Ja-Ha Oy

Valmistumisvuosi: 2019

Kesto: 1kk

Louhintaa hydraulisesti kiilaamalla / irtiporauksella 105m3ktr.

Kohteessa laajennettiin olemassa olevaa rakennusta.

TerraWisen kanssa yhteystyö on joustavaa ja asiointi mutkatonta työnjohdon kanssa. Useita yhteistyökohteita tehty ja aikataulut ovat pitäneet hyvin.”

Janne Haapala, urakoitsija