FACC – Finnair Air Cargo Center, Vantaa

Tilaaja: Finnair Oyj
Ajankohta: 2015-2016
Kesto: 21kk

Uuden lentorahtiterminaalin pohjarakennustyöt. Maaleikkausta 170 000 m3 ktr, louhintaa 85 000 m3 ktr, pengertäyttöä 85 000 m3 rtr ja rakennekerroksia 105 000 m3 rtr, Lattian sepelitäyttöä 6 500 m3 rtr, pohjaviemäreitä 2 200 jm, lattiakaivoja 150kpl ja radonputkia 4 400 jm. Vesihuoltoa 3 700 jm ja siihen liittyviä kaivoja 350 kpl + erotinjärjestelmät. Seulontaa 8 000 tn. Sähkösuojaputkia 16 000 jm.