Jokeri 2 joukkoliikennetunneli, Helsinki

Tilaaja: Kalliorakennus-Yhtiöt Oy

Ajankohta:
2013 – 2015

Kesto:
20 kk

Joukkoliikennetunnelin rakentaminen käsittäen, Raivausta n. 60 000 m2, PIMA kaivu + kuljetus n. 3 000 tn, väliaikaiset ponttiseinät n. 800 m2, maankaivuta n. 20 000 m3 ktr, avolouhintaa n. 15 000 m3 ktr, tunnelin tyhjäystä n. 100 000 m3 ktr, maa- ja kalliopenkereitä n. 170 000 m3 rtr, vesihuoltolinjoja n. 1 600 jm ja suojaputkituksia n. 6 000 jm.