Kilpilahden voimalaitos, Kilpilahti Porvoo

Tilaaja: Tecnicas Reunidas, S.A.

Ajankohta:
2016-2017

Kesto:
12kk

Kilpilahden öljynjalostamoalueelle rakennettavan uuden lämpö- ja sähkövoimalan esirakennustyöt, 50 000 m3 louhintaa, 45 000 m3 maankaivu, 19 000 m3 massanvaihto, 18 000 m3 rakennekerroksia, 100 000 tn murskausta, kallion lujitus ja verkotustyöt.