Puistometsän asuntomessualueen urakat, Tuusula

Tuusulassa v. 2020 pidettävien asuntomessujen alueella Terrawise on tehnyt kolme urakkaa:

 • Puustellinmetsän alueen esirakentaminen: katujen, aukioiden ja joiden tonttien esirakentaminen sisältäen maaleikkaus, louhinta, pengertäminen, esikuormitusrakenteet ja murskaus
 • Puistometsän katuliittymä ja Puustellinniitynpolun akk: Urakassa rakennettiin kaksi siltaa. Silta S1 (Puistometsä) on
  yksiaukkoinen teräsbetoninen ulokelaattasilta, jonka pituus on 23/25 m ja leveys 14-19 m. Mt148 sillan KVL on 6800 ja tiellä kulkee
  paljon raskasta kalustoa. Silta S2 (akk) on kaksiaukkoinen teräsbetoninen ulokelaattasilta, jonka katusillan pituus on 30 m ja leveys 22 m.
  Urakkaan kuului siltoihin liittyvien töiden lisäksi avolouhintaa, kevyenliikenteenväylän ja maantien parantamista, valaistuksen uusimista, liikennevalo-ohjattu risteys asuntomessualueelle, uuden kevyenliikenteenväylän rakentaminen, hulevesilinjojen rakentaminen, kaapeliputkitukset operaattoreille, kevennysrakennetta 2500 m3. Lisäksi urakassa purettiin alikulkutunnelina toiminut rumpu sekä vanhaa valaistusta.
 • Puustellinmetsän kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen: Uuden asuntomessualueen vesihuollon ja katujen rakentaminen.
  Urakassa rakennettiin uutta katua 50 900 m2. Urakka sisälsi maaleikkausta, kuivatusta ja salaojitusta, vesihuoltolinjoja 8,5 km, avolouhintaa, murskausta, katujen rakennekerroksia, kantavan kasvualustan rakentamista 6 000 m3, pontitusta ja pumppaamon rakentamisen. Urakan yhteydessä on tehty kaukolämpöarinat ja täytöt sekä kaapeliputkituksia 15.5 km ja mikrokanavaputkituksia 4,4 km, operaattorien teleputkituksia 1,5 km.
Takaisin referensseihin