Siltavuorenpenger, Helsinki

Tilaaja: Helsingin kaupunki

Urakan kesto: 3 kk

Valmistumisvuosi: 6/2022

  • Vanhan pysäköintikannen purku (betonirakenteinen)
  • Pima -maa-aineksien poiskuljetus
  • tarkkuuslouhinta

Siltavuorenpenkereen urakassa haasteena olivat korkeuserot. Työmaa sijaitsi valtion arkiston yläpuolella, 10-12 metriä arkiston pihan ja rakennuksen yläpuolella. Arkiston piha-alueella on pysäköintipaikkoja sekä lastauslaituri, joka oli käytössä urakan ajan. Kallioon tehtiin raskas suojaus, etteivät putoavat ainekset hajottaisi viereistä rakennusta. Tuplaräjäytysmatto kerrokset asetettiin, ettei asfaltti hajoaisin räjäytyksissä.

Työalue oli kapea, joten louhittavaa kalliota käytettiin täyttöaineena, niin että poravaunu sekä kaivinkone pystyivät kulkemaan työmaa-alueella. Koska urakassa tarkkuuslouhittiin, louhintatöissä pysyttiin mahdollisimman lähellä pyydettyä pintaa. Monet työvaiheet yhdistettiin, että saatiin haluttu synergia ja työmaan etenemisnopeus aikaiseksi. Esimerkiksi betonimuuri, joka piti pilaantuneet maa-ainekset paikallaan, purettiin saman aikaisesti, kun pilaantuneet maa-ainekset kuljetettiin pois.