TerraWise mukana louhintatärinää

käsittelevässä diplomityössä

TerraWisen kiviainesalueella Nummelanportilla (Vanha Turuntie 736), on tekeillä louhintatärinää käsittelevä diplomityö. Työn kokeellisessa osuudessa rakennetaan omakotitalopohjaa vastaava sekaperustainen nauha-antura ja sen päälle slammattu betoniharkkoseinä. Kun rakennelma on valmis, siihen pyritään aiheuttamaan halkeama räjäyttämällä viereisiä kenttiä. Räjäytettävien kenttien panosmäärä kasvaa räjäytysten edetessä. Testissä mitataan myös tärinän eroja kalliossa ja perustuksessa, mittareiden näytteenottotaajuuden vaikutuksia sekä amplitudin käyttäytymistä panosmäärän kasvaessa.

Työn on tilannut Infra ry:n louhintajaosto, jonka jäsenyritys TerraWise on. Tämän lisäksi projektissa on mukana Rudus Oy, Lammin betoni sekä Destia Oy. Diplomityö tehdään tärinäohjeistuksen päivittämisen tueksi, eikä samanlaista testiä ole Suomessa juurikaan tehty.

Kuva: Pyry Venho kertoo projektin etenemisestä Seppo Hirvilammelle ja muille.

Paikalla projektia suunnittelemassa olivat Infra Ry:n Kati Kaskiala, Diplomityön tekijä Pyry Venho Aalto-yliopistosta, diplomityön ohjaaja Tuomo Hänninen, TerraWise Oy:n Seppo Hirvilampi, Destia Oy:ltä Tuomo Asikainen sekä betonityön johtaja Ilkka Venho.

Kuva: Kati Kaskiala, Pyry Venho, Seppo Hirvilampi, Tuomo Asikainen ja Tuomo Hänninen.

Testirakenteiden on määrä valmistua Nummelanportilla viikolla 50. Itse mittaukset tehdään vuoden 2022 tammi-helmikuun aikana.

Kuva: Testirakenteiden rakennuskohta.

Share This Story, Choose Your Platform!