Tiedote: Tuomas Saarinen toimitusjohtajaksi 17.11.2022

TerraWise Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja Pasi Kailasalo ovat 16.11.2022 yhteisymmärryksessä sopineet, että Kailasalo jättää TerraWisen toimitusjohtajan tehtävät.

Yhtiön hallitus on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi Tuomas Saarisen, joka aloittaa tehtävässä välittömästi.

Tuomas Saarinen on tehnyt pitkän työuran TerraWisen Pirkanmaan liiketoimintayksikön johtajana ja on antanut näiltä vuosilta vahvat näytöt tuloksentekokyvystä.

TerraWisen hallituksen puheenjohtaja Pentti Tuunala kiittää Pasi Kailasaloa hänen työpanoksestaan yhtiön palveluksessa. Hallitus uskoo vaihdoksen tuovan yhtiölle haastavassa markkinatilanteessa tarvittavaa yrittäjämäistä työotetta, sekä tuloksentekokykyä ja näin ollen luovuttaa TerraWisen Saarisen käsiin luottavaisin mielin.

Tuomas Saarinen