Loading...
Arvot ja eettisyys 2018-06-04T13:23:47+00:00

Arvot ja eettisyys

Arvot

 • Yrittäjähenkisyys

TerraWise on muodostunut monen menestyvän yrittäjän liityttyä yhteen. TerraWisen nykyinen johto ovat yrityksen omistajia. Asiakkaat ovat ykkösprioriteettimme, ja haluamme ylittää heidän odotuksensa. Ammattilaisemme ja nykyaikainen kalustomme mahdollistavat hankalimpienkin töiden onnistuneen toteuttamisen.

 • Luotettavuus

Pidämme kiinni sopimuksista. Huolellisella työnsuunnittelulla takaamme, että urakat valmistuvat ajallaan, pysyvät budjetissa ja sovitussa laajuudessa.

 • Osaaminen

Henkilöstömme koostuu ammattilaisista ja haluamme kehittää sekä ylläpitää heidän osaamistaan koulutuksin, perehdytyksin ja työssäoppimisen kautta. Haluamme varmistaa heidän työkokemuksensa kasvamisen erilaisissa urakoissa ja monipuolisilla työtehtävillä.

Eettisyys

 • Lakien ja säädösten noudattaminen
  • Seuraamme toimintaamme koskevien lakien muutoksia.
  • Perehdytyksissä varmistamme, että työntekijöillämme on ajantasainen tieto työtä koskevista vaatimuksista.
 • Yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus
  • Emme hyväksy sopimatonta käytöstä ja puutumme siihen välittömästi.
  • Haluamme varmistaa koko henkilöstömme urakehityksen.
  • Aliurakoitsijoitamme kohtelemme kuin omia työntekijöitämme.
 • Vastuullinen toiminta
  • Toimimme vastuullisesti suhteessa asiakkaaseen, henkilöstöön ja lähiympäristöön.
 • Työolot
  • Henkilöstömme on meille tärkein voimavara ja haluamme pitää huolta heistä.
  • Suunnittelemme huolellisesti työvaiheet ja täten takaamme turvallisen työympäristön.
 • Rehellisyys
  • Sanaamme voi luottaa.
  • Haluamme toimia läpinäkyvästi.