TerraWise logo
  • kalliomurske 0/90mm

Kalliomurske 0/90 mm

TerraWise Kalliomurske 0-90 mm on tarkoitettu lisäämään maarakenteen kantavuutta pohjakerrosmurskeena teiden ja rakennusten pohjien jakavissa kerroksissa. Käyttökohteita: rakennusten alatäytöt, piha-alueiden pohjarakenteet, raskaasti liikennöidyt väylät, tonttien nostot, pysäköintialueet. Minimikerrospaksuus 30 cm

  • kalliomurske 0/56mm

Kalliomurske 0/56 mm

TerraWise Kalliomurske 0-56 mm on tarkoitettu lisäämään maarakenteen kantavuutta teiden ja rakennusten pohjarakenteiden jakavissa tai kantavissa rakennekerroksissa Käyttökohteita: kevyesti- ja raskaasti liikennöidyt väylät, pihat ja pysäköintialueet, rakennusten perustusten alustäytöt. Minimikerrospaksuus 20 cm

  • Kalliomurske 0/32 mm

Kalliomurske 0/31 mm

TerraWise Kalliomurske 0-32 mm on tarkoitettu lisäämään maarakenteen kantavuutta teiden ja rakennusten pohjarakenteiden kantavissa rakennekerroksissa. Käyttökohteita: kevyesti liikennöidyt väylät, piha- ja pysäköintialueet, asfaltin pohjarakenteet, rakennusten anturoiden ja perusmuurien alapuoliset rakenteet, metsä- ja peltotiet. Minimikerrospaksuus 10 cm

  • Kalliomurske 0/16 mm

Kalliomurske 0/16 mm

TerraWise Kalliomurske 0-16 mm on tarkoitettu rakenteiden pintakerroksiin. Käyttökohteita: pihatiet ja pysäköintialueet, sorateiden pintakerrokset. Parhaan lopputuloksen saat, kun tiivistät ja kastelet murskeen levityksen jälkeen. Pintakerrosmateriaali: pihatiet, pysäköintialueet, sorateiden pintakulutuskerrokset, pihojen tasaukset.

Go to Top