TerraWise Oy:n vastuullisen liiketoiminnan
eettiset toimintaperiaatteet

TerraWise Oy sitoutuu vastuulliseen liiketoimintaan kaikessa toiminnassaan ja edellyttää sitä myös tavarantoimittajiltaan ja aliurakoitsijoiltaan. Voiton tavoittelu ei koskaan oikeuta toimimaan lain tai toimintaohjeiden vastaisesti. Edellytämme alla mainittujen toimintaperiaatteiden noudattamista yhteistyökumppaneiltamme.

1. Lakien noudattaminen

TerraWise noudattaa lakeja ja säädöksiä ja edellyttää sitä myös yhteistyökumppaneiltaan.

2. Ihmisoikeudet ja työntekijät

TerraWise kunnioittaa jokaisen työntekijän oikeuksia yksilönä ja tarjoaa kaikille yhtäläiset työmahdollisuudet. TerraWise ei hyväksy minkäänlaista syrjintää, uhkailua, häirintää tai loukkauksia. TerraWise ei hyväksy lapsityövoimankäyttöä, ei minkäänlaista pakkotyön muotoa, eikä muita ihmisoikeuksien loukkaamista.

3. Korruptio ja lahjonta

TerraWise ei hyväksy kiristystä, lahjontaa tai korruptiota omassa, eikä yhteistyökumppaniensa toiminnassa. Älä tarjoa tai ota vastaan lahjoja, matkoja tai muita etuja, joita ei voi pitää kohtuullisena, tai tavanomaiseen neuvottelu- tai edustustilaisuuteen liittyvänä vieraanvaraisuutena, ja jotka voivat johtaa eturistiriitaan. Merkkipäivä- ja joululahjojen hankinnassa ja vastaanottamisessa tulee aina huomioida Verohallinnon kulloinkin voimassa oleva ohjeistus.

4. Kilpailulainsäädäntö

TerraWise kannattaa reiluja liiketoimintatapoja, eikä käytä laittomia tai kilpailua rajoittavia kaupantekotapoja.

5. Luotettavuus

Liikesalaisuuksia käsitellään luottamuksellisina. Tämä koskee myös muita tietoja, joiden julkistamattomuus on olennaisen tärkeää TerraWiselle, sen sopimuskumppaneille ja näiden asiakkaille. Luottamuksellisuus jatkuu edelleen liikesuhteiden tai muiden sopimusvelvoitteiden päättymisen jälkeen.

6. Ympäristö

Pyrkimyksemme on tunnistaa, hallita ja pienentää toimintamme vaikutusta ympäristöön. Ympäristön huomioiminen on kaikkien TerraWiseläisten ja sen alihankkijoiden velvollisuus.

7. Työturvallisuus

Huolehdimme yhdessä siitä, että työpaikka on turvallinen, työntekijät käyttävät tarvittavia suojavälineitä, kaikki saavat riittävän perehdytyksen työhönsä ja työterveyshuolto toimii. Työntekijät ovat kattavasti tapaturmavakuutettuja ja edellytämme tapaturmavakuutusta myös aliurakoitsijoiltamme. Päihteiden käytön suhteen noudatamme ehdotonta nollatoleranssia.

8. Vastuullisuus

Jokaisen vastuulla on noudattaa eettisiä periaatteita päivittäisessä työssään. Kuka tahansa voi ottaa yhteyttä nimettömästi osoitteessa https://urly.fi/29KP ilmoittaakseen mistä tahansa noudattamatta jättämisestä pelkäämättä vastatoimia tai muita negatiivisia seuraamuksia. Noudattamatta jättämiset tutkitaan asianmukaisesti ja aiheellisiin toimenpiteisiin ryhdytään tarvittaessa.