Lyyra-hanke Helsingin Hakaniemessä

Lyyra-hanke Helsingin Hakaniemessä on erityislaatuinen useilla tavoilla. Vastuullisuus on huomioitu laajasti hankkeen aikana. Hanke on täysin hiilineutraali käytön osalta, ja tiloille haetaan LEED Platinum -sertifikaattia, joka on kansainvälisen ympäristöluokitusjärjestelmän korkein taso.
terrawisen työntekijä suorittaa louhintatöitä koneella

SIJAINTI: Hakaniemi, Helsinki
ASIAKAS: SRV Infra Oy
RAKENNUSAIKA: 8/2020–3/2021

7000 m² kokoinen kortteli nousee keskelle tiiviisti rakennettua Kallion kaupunginosaa, Hakaniemen metroaseman ja metrotunnelin päälle. Kallion vanhat virastotalot purettiin korttelin tieltä. Lyyra-kokonaisuus sisältää toimistotiloja, hotellin, liiketiloja sekä asuinrakennuksen. Lyyran rakentaminen edellytti mittavia ja vaativia louhintoja, sillä maanalaisia kerroksia uusilla rakennuksilla on enemmän kuin aiemmin tonteilla sijainneilla rakennuksilla.

Suoritimme Helsingin Lyyra-hankkeessa SRV Infralle ahtaassa kaupunkiympäristössä sekä metroaseman tunneleiden välittömässä läheisyydessä avolouhintaa noin 20 000 m³ ktr. Työhön sisältyi merkittävä määrä tarkkuuslouhintaa metron seinien vieressä sekä irtiporauksia. Suoritimme myös hydraulista kiilausta, kemiallista paisunta-aineen irrotusta sekä pultin- ja injektointiporauksia. Työn toteutus oli haastavaa ahtaista työtiloista, metron läheisyydestä, suojauksista sekä herkistä laitteista johtuen. Saimme kuitenkin yhdessä tilaajan kanssa toimitettua työn laadukkaasti ja aikataulussa vaativista olosuhteista huolimatta.

Lisää referenssejä