Yritys

Joukko viisaita laittoi viisaat kypäränsä yhteen

Kivikkoinen maisema. Jylhiä kallioita, joiden rinteitä tuuli hiveli ja auringonsäteet hitaasti lämmittivät. Paikka oli kuin tyhjä kangas, joka kaipasi viisaan kosketuksen.

Maa tuntui heidän jalkojensa alla. He kaipasivat kestävää tilaa, jossa he voisivat luoda merkityksellistä elämää. Joukko viisaita laittoi viisaat kypäränsä yhteen. He päättivät luoda kestävän alueen, joka vastasi ihmisten toiveisiin.

TerraWise oli astunut maalle. TerraWisen joukko täynnä omistautuneita ammattilaisia, jotka tuntevat maan ja sen rakentamisen.

kaksi louhinnan työntekijää kävelevät työmaalla betoniseinän vieressä

Infra-alan kokonaisvaltainen toimija

TerraWise on merkittävä infra-alan toimija Uudenmaan ja Pirkanmaan alueilla. Toimintamme perustuu kolmeen osaamisalaan: maa- ja infrarakentamiseen, louhintaan sekä viher- ja ympäristörakentamiseen. Osana liiketoimintaamme on myös Tampereella sijaitseva kasvualustamyynti. Joukkoomme kuuluu noin 160 työhönsä sitoutunutta ammattilaista.

Asiakkaitamme ovat pääasiassa kaupungit, kunnat, asunto-osakeyhtiöt ja rakennusliikkeet, mutta toteutamme vaativia hankkeita yksityisillekin tilaajille. Meidät tunnetaan alamme luotettavana asiantuntijana, joka pitää kiinni lupauksistaan.

Arvot toimintamme takana

Meidän arvomme yhteistyö, ammattitaito ja vastuullisuus muuttuvat näkyviksi arjessamme. Arvomme ovat vankka kivijalka työskennellessämme, kasvaessamme ja kehittyessämme. Jokaisen ammattilaisemme panosta tarvitaan menestykseemme, ja siksi olemme yhdessä sitoutuneet kulkemaan arvojemme mukaista tietä.

Yhteistyö

Me ymmärrämme yhteistyön merkityksen ja teemme sen mahdolliseksi toisillemme, yhteistyökumppaneillemme ja sidosryhmillemme, ihmisten arvostuksen, kunnioituksen ja positiivisen palveluasenteen avulla. Autamme toisiamme ja hyödynnämme osaamistamme yli yksikkörajojen. Toimimme yhtenä joukkona rakentaen samaa tietä, sillä tiedämme, että se on avain yhtiömme menestymiseen.

Vastuullisuus

Vastuullisuus näkyy meidän jokapäiväisessä työskentelyssämme tasa-arvona, turvallisuutena, avoimuutena ja kannattavuutena. Vastuullisuus tarkoittaa meille pieniä arkisia tekoja yksilötasolla ja suuria muutoksia yrityksenä. Haluamme olla rakentamassa vastuullisempaa huomista, ja siksi minimoimme toimintamme negatiiviset vaikutukset oma-aloitteisesti.

Ammattitaito

Olemme ylpeitä työstämme ja tahdomme sen näkyvän. Arvostamme vanhojen konkareiden vankkaa ammattitaitoa sekä tuoreiden tekijöiden uusia näkökulmia. Annamme tilaa ja arvostusta toistemme vahvuuksille sekä vapautta toteuttaa työtä omalla tyylillä, kuitenkin aina yhteisiä pelisääntöjä noudattaen. Ammattilaisina me seisomme samalla viivalla. Pyrimme jatkuvasti parantamaan omaa ja työyhteisömme ammattitaitoa avoimen ja kannustavan vuoropuhelun, henkilöstön koulutusten sekä muiden innovatiivisten menetelmien avulla. Luomme asiakkaillemme arvoa toimimalla ylpeästi ammattitaidolla pitäen aina kiinni lupauksistamme.

Tunnustusta laadustamme

Osoituksena toimintamme laadusta, meillä on RALA:n myöntämät laatu-, turvallisuus- sekä ympäristösertifikaatit. Lisäksi meillä on RALA-pätevyys usealla toimialallamme.

kaksi kättä tekee merkintöjä pohjapiirustukseen