Merenalaista louhintaa Helsingin Sompasaaressa

Toteutimme merenalaisen louhintaurakan Helsingin Sompasaaressa. Työ sisälsi merenalasta louhintaa sekä betonirakenteiden purkua räjäyttämällä. Vettä louhittavalla alueella oli paikoin jopa noin 4 metriä. Louhinta toteutettiin 7 metriä merenpinnan tason alapuolella, ja suunnittelu toteutettiin kaivinkoneen 3D-mallinnuksen avulla.
terrawisen työmaalla tehdään vedenalaista louhintaa merellä

SIJAINTI: Sompasaari, Helsinki
ASIAKAS: Destia Oy
RAKENNUSAIKA: 10/2021–2/2022

Työ sisälsi 200 metriä vanhan sataman laiturin betonirakenteiden purkua räjäyttämällä, noin 1100 m² merenalaista syvennyslouhintaa sekä kunnallisteknistä louhintaa noin 1360 m²/m³.

Tarkalla ympäristön huomioimisella varmistettiin, ettei mereen päässyt mitään sinne kuulumatonta jätettä. Myös veden määrä räjäytettävän kentän päällä oli tärkeää ottaa huomioon, jotta räjäytyksessä käytettävien räjäytysmattojen käytön laajuus pystyttiin arvioimaan.

Lisää referenssejä