TerraWise ajamassa kestävää kehitystä

Kestävän kehityksen ajaminen sekä toimintatapojen kehittäminen ympäristöystävällisempään suuntaan ovat osa TerraWisen toimintaa vahvasti ohjaavista kulmakivistä. Rakennusalalla toimivien yritysten näkökulmasta ympäristövaikutusten pienentäminen tulee olemaan tulevaisuudessa yhä suurepi edellytys ja kilpailukyvyn säilymisen elinehto. Jatkuvan kehittämisen periaatetta seuraten, myös TerraWisessa pyrimme enenevissä määrin vähentämään toimintamme aiheuttamaa ympäristökuormaa.

Ensimmäisten yritysten joukossa TerraWise onkin nyt lähtenyt tuomaan kiviainesalalle EPD-työkalua yhteistyössä INFRA RY:n kanssa. EPD (Environmental Product Declaration) eli ympäristöseloste kertoo lopputuotteen ympäristövaikutukset läpinäkyvästi, luotettavasti ja vertailukelpoisesti koko tuotteen elinkaaren ajalta. TerraWisessa pystymme toimittamaan vuoden 2022 alusta alkaen tiedot kiviainestuotteiden elinkaaren aikana syntyneistä ympäristövaikutuksista seuraavasti:

  • Ilmastonmuutosvaikutus, joka huomioi hiilijalanjäljen

  • Otsonia tuhoavat aineet, jotka ohentavat otsonikerrosta

  • Maaperää ja vesistöjä happamoittavat päästöt, jotka vahingoittavat ekosysteemejä ja rakennettua ympäristöä

  • Rehevöitymistä aiheuttavat päästöt, jotka aiheuttavat happikatoa vesistöissä

  • Uusiutumattomien energiavarojen ja mineraalivirtojen ehtyminen, joka aiheutuu näiden resurssien hyväksikäytöstä

Vuoden 2022 alusta alkaen, EPD tulee vastaamaan TerraWisen kiviainestuotteiden osalta kestävän kehityksen, yritysvastuullisuuden ja tuotteiden läpinäkyvyyden toiveisiin.

TerraWise ajamassa kestävää kehitystä

Kestävän kehityksen ajaminen sekä toimintatapojen kehittäminen ympäristöystävällisempään suuntaan ovat osa TerraWisen toimintaa vahvasti ohjaavista kulmakivistä. Rakennusalalla toimivien yritysten näkökulmasta ympäristövaikutusten pienentäminen tulee olemaan tulevaisuudessa yhä suurepi edellytys ja kilpailukyvyn säilymisen elinehto. Jatkuvan kehittämisen periaatetta seuraten, myös TerraWisessa pyrimme enenevissä määrin vähentämään toimintamme aiheuttamaa ympäristökuormaa.

Ensimmäisten yritysten joukossa TerraWise onkin nyt lähtenyt tuomaan kiviainesalalle EPD-työkalua yhteistyössä INFRA RY:n kanssa. EPD (Environmental Product Declaration) eli ympäristöseloste kertoo lopputuotteen ympäristövaikutukset läpinäkyvästi, luotettavasti ja vertailukelpoisesti koko tuotteen elinkaaren ajalta. TerraWisessa pystymme toimittamaan vuoden 2022 alusta alkaen tiedot kiviainestuotteiden elinkaaren aikana syntyneistä ympäristövaikutuksista seuraavasti:

  • ilmastonmuutosvaikutus, joka huomioi hiilijalanjäljen
  • otsonia tuhoavat aineet, jotka ohentavat otsonikerrosta
  • maaperää ja vesistöjä happamoittavat päästöt, jotka vahingoittavat ekosysteemejä ja rakennettua ympäristöä
  • rehevöitymistä aiheuttavat päästöt, jotka aiheuttavat happikatoa vesistöissä
  • uusiutumattomien energiavarojen ja mineraalivirtojen ehtyminen, joka aiheutuu näiden resurssien hyväksikäytöstä

Vuoden 2022 alusta alkaen, EPD tulee vastaamaan TerraWisen kiviainestuotteiden osalta kestävän kehityksen, yritysvastuullisuuden ja tuotteiden läpinäkyvyyden toiveisiin.