Kannelmäen Sävelkortteli, Helsinki

Tilaaja: Pohjola Rakennus Oy

Valmistumisvuosi: 2018

Kesto: 2kk

Avolouhintaa noin 8000 m3ktr valmisteilla olevan rakennuksen välittömässä läheisyydessä.

“Urakka toteutettiin onnistuneesti, olemme tehneet yhteistyötä myös muiden louhintaprojektien parissa. Kiviainesten ja louhinnan osalta pystyn suosittelemaan yritystä lämpimästi. Kommunikointi ja asioiden sujuvuus ovat TerraWisen vahvuuksia.”

Leevi Huoman, projektipäällikkö