Marunakuja, Helsinki

Tilaaja: As Oy Marunakuja 6

Urakan kesto: 8 kk

Valmistumisvuosi: 1/2021

  • Betonisen pihakannen ja piha-alueen kunnostustyö, jossa käytettiin työtapana vesipiikkausta
  • Betonisen pihakannen / pysäköintihallin betonipintojen kunnostus ja vesieristys
  • Hallin teräsovien uusiminen
  • Pysäköintialueen massojen vaihto ja asfaltointi
  • Pysäköintialueen sähkötolppien ja valaistuksen uusiminen
  • Pihakannen istutusaltaiden uusiminen, jolloin altaat viemäröitiin ja salaojitettiin
  • Pihakannen betonisten elementtikaiteiden uusiminen
  • Jäte- ja hulevesilinjojen uusiminen liittymätöineen ja kaivoineen

Betonisen pihakannen ja piha-alueen kunnostustyössä työtapana käytettiin vesipiikkausta. Esiin paljastuneet raudat korroosiosuojattiin. Kansirakenne korjattiin ylä- sekä alapuolelta. Kansirakenteen kunnostuksessa työmenetelminä käytettiin ruiskubetonointia sekä käsin valua.