AK 2 Kanavan keskiosan PIMA kunnostus sekä Jätkäsaaren louheen käsittely, Helsinki

Projekti: AK 2 Kanavan keskiosan PIMA kunnostus sekä Jätkäsaaren louheen käsittely

Toteutusaika: 2015-2016/ Kesto 10 kk

Tilaaja: HKR – Rakennuttaja

Rakennettavan kanavan PIMA-kunnostus ja massanvaihto sekä 350 000 kasakuution louheen käsittely sisältäen: Vallien purkua 8 000 m3, Asfaltin poistoa 13 000 m2, Kevennyskaivuita 19 000 m3 ktr, Massanvaihdon PIMA kaivu pitkäpuomilla 35 000 m3 ktr, Massanvaihdon PIMA kaivu laahakauhalla 12 000 m3 ktr. Massanvaihdon täyttöä 47 000 m3 rtr. Louheen murskaus ja välppäys, jalostettuja kiviaineksia 470 000 tn.

Kuivatus/välivarastointi altaiden rakentaminen pilaantuneille maa-aineksille. PIMA ajoja 70 000 tn. Vaativa vedenalainen kaivutyö syvimmillään -15m urakoitsijan omilla stabilitettitarkasteluilla ja erikoiskalustolla.

Takaisin referensseihin
2018-05-30T13:52:37+00:00