Niittysaarentie 5A, Espoo

Tilaaja: Rakennus Ja-Ha Oy
Valmistumisvuosi: 2019
Kesto: 1kk

Louhintaa hydraulisesti kiilaamalla / irtiporauksella 105m3ktr.
Kohteessa laajennettiin olemassa olevaa rakennusta. 

TerraWisen kanssa yhteystyö on joustavaa ja asiointi mutkatonta työnjohdon kanssa. Useita yhteistyökohteita tehty ja aikataulut ovat pitäneet hyvin.”

Janne Haapala, urakoitsija